xưởng may đồng phục Diệp Long

Chính sách bảo mật thông tin

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Dùng để giao dịch và liên hệ để giao hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Thông tin các nhân của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty Đồng Phục Diệp Long, có thể công bố các thông tin các nhân thu thập của khách hàng cho bên thứ 3 như: Đại lý, đơn vị vận chuyển để nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.
 • Khi cần thiết chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách hàng dưới hình thức như: đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin khuyến mại, sản phẩm mới của cty, ưu đãi, triết khâu…..
 • Đồng Phục Diệp Long sẽ đảm bảo rằng các nhân viên hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập thông tin khách hàng và thấu hiểu chính sách bảo mật này.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

 • 1 – 2 năm

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

 • Bộ phận khinh doanh, đóng hàng, giao hàn
 • Cơ quan chức năng có thẩm quyền (khi yêu cầu)

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

 • CÔNG TY CP SXTM DIỆP LONG
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tel: 0966 744 458 -0869 025 368 – E-mail: dongphucdieplong@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

 • Liên hệ: CÔNG TY CP SXTM DIỆP LONG
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tel: 0966 744 458 -0869 025 368 – E-mail: dongphucdieplong@gmail.com

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Khi có kiếu nại, khách hàng Liên hệ đến:

 • CÔNG TY CP SXTM DIỆP LONG
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Văn Trì, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Tel: 0966 744 458 -0869 025 368 – E-mail: dongphucdieplong@gmail.com

Bài liên quan